PUUR VAKMANSCHAP

Gecertificeerde vaklieden en de toepassing van absolute kwaliteitsproducten zijn de twee belangrijkste pijlers van Blom flooring systems. Meer dan twintig jaar ervaring staat garant voor puur vakmanschap.

DOORDACHT ADVIES

We overleggen regelmatig met architecten en aannemers om samen gebouwen en constructies te kunnen afleveren die voldoen aan de strengste eisen. Slijtvastheid, minimaal onderhoud, veiligheid en isolatie zijn de uitgangspunten.

KLANTGERICHT

Ook organisatorisch is Blom flooring systems een bedrijf waarop u kunt bouwen. Ons werkgebied bestrijkt Nederland, België en Duitsland en datzelfde geldt voor onze service. Nazorg en klachten-afhandeling maken integraal deel uit van onze bedrijfsvoering.

Topprestaties in vloerafwerkingen

Blom Flooring Systems is werkzaam in Nederland, België en Duitsland als leverancier en applicateur van hoogwaardige kunststof vloerafwerkingen ofwel flooring systems. De samenstelling van deze systemen is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring en gedegen research. De flooring systems worden ondermeer toegepast op parkeerdaken, galerijen, balkons, terrassen, industrievloeren, loading docks, showrooms, winkels, garage’s enz.

Perfecte afwerking van de woonomgeving

Balkons, terrassen en galerijen behoren tot de directe woonomgeving. Afwerking en detaillering moeten dus aan hoge eisen voldoen. Water moet snel worden afgevoerd en met name de aansluiting op wanden, drempels en hekwerken stelt hoge eisen. Verschillende woonlagen liggen boven elkaar dus een absoluut waterdichte afwerking van door- en afvoeren is cruciaal.

Bescherming voor parkeerdekken en hellingbanen

Bescherming van de constructie en de onderliggende woon- of werkruimtes is een van de centrale doelstellingen die Blom flooring systems realiseert met de duurzame afdichting van parkeerdekken. Het meerlaagse systeem is volledig gewapend, wordt naadloos aangebracht en is aboluut waterdicht zodat de constructie niet door corrosie wordt aagetast.