De juiste keuze bij de juiste weg!

Het wegennet wordt steeds zwaarder belast. Er is een toenemend vracht- en personenvervoer en er komen steeds zwaardere transporten. Tezamen met de continue belasting van verkeersaders zorgen deze ervoor dat er steeds hogere eisen aan markeringsmaterialen worden gesteld. Niet alleen slijtvastheid maar ook reflectie is zeer belangrijk. Omdat de reflectie bij markeringen op langere termijn ver terug loopt, is er een zogenaamde Type II markering ontwikkeld. Dit type markering heeft een verhoogde nachtzichtbaarheid bij zowel droge als regenachtige omstandigheden.

Goed gemarkeerd!

Het gaat bij de hedendaagse verkeersbelasting niet alleen meer om “wat witte verf op straat”. Duurzaamheid, witheid, stroefheid en reflectie spelen een grote rol bij de keuze van markeringsmaterialen. U heeft daar mogelijk dagelijks mee te maken en weet als geen ander welke problemen er kunnen ontstaan als er geen duidelijke markeringen aanwezig zijn. De tijd dat markeringen alleen wit of geel zijn ligt al weer een hele tijd achter ons. Met name locaties waar “zwakkere” verkeersdeelnemers zoals voetgangers en kinderen veel gebruik maken van de weg verdienen veel aandacht. Blom flooring systems biedt een duurzame oplossing voor dit probleem.

Met de 2 componenten markeringssystemen kan een zeer slijtvaste en duurzame laag worden aangebracht die bijzonder geschikt is voor zwaar belaste locaties zoals kruisingen, oversteekplaatsen rotondes etc.